مرکز رسمی فروش و خدمات پس از فروش محصولات اچ پی در ایران

فروشگاه آنلاین اچ پی،سرور اچ پی، خدمات اچ پی، گارانتی اچ پی

فروش اینترنتی محصولات اچ پی در ایران

چشم انداز، ماموريت و خط مشي HSEگروه شرکت های سرزمین سبز پایا

ایمنی، بهداشت و محیط زیست به عنوان یك نیاز عملیاتی و جدی متناسب با نیازهای صنعتی، تعهدات و مسئولیت های اجتماعی و الزامات صنعتی بین المللی و ملی، در سطح شركت سرزمین سبز پایا و شركتهای تابعه آن، مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا تعیین جهت گیری ها و مقاصد هماهنگ و هدف گذاری شده و ایجاد وحدت رویه متناسب با نیازها و ویژگی های حوزه فعالیتی  سرزمین سبز پایا  در صنایع ماشینهای اداری و رایانه ، در جهت دستیابی به بهترین سطوح عملكرد و ایجاد امكان سیاستگذاری جامع و ایجاد مدیریت هدفمند، منسجم و یكپارچه HSE با رویكردی فعالانه و پیشبینانه در جهت انطباق كامل با الزامات و قوانین HSE ، در حوزه ایمنی، بهداشت و محیط زیست ، یك نیاز اولیه و مهم است. كه در قالب چشم انداز، ماموریت و خط مشی ایمنی، بهداشت و محیط زیست گروه سرزمین سبز پایا  تدوین شده است.
چشم انداز  ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) گروه تولیدی تونر ژوبین
ایمنی، بهداشت و محیط زیست به عنوان یك اولویت و  ارزش كلیدی در برند ژوبین تولید ایرانی  در راستای توسعه پایدار، صیانت از سرمایه های انسانی و سایر ذینفعان (پیمانكاران، مشاوران، مشتریان، همسایگان و ...)، و تبدیل شدن به یك الگوی پیشرو و دانش بنیان در صنف ماشینهای اداری و رایانه  و همتراز با كلاس جهانی، می باشد.
 
ماموریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) گروه تولیدی تونر ژوبین
گروه سرزمین سبز پایا متعهد است كه با مدیریت موارد مرتبط  با  ایمنی، بهداشت شغلی و محیط زیست به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از زنجیره فعالیتی هلدینگ خود،  یك محیط كار ایمن و سالم برای كلیه كاركنان و سایر ذینفعان خویش فراهم آورده و در زنجیره فعالیت خود تعامل مثبت با محیط زیست داشته باشد.
رویكرد ما اطمینان از مدیریت جامع و یكپارچه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در تمامی فعالیت ها، تجهیزات، تاسیسات و زیرساخت های گروه تولیدی ژوبین و شركت های خدماتی و تولیدی تابعه آن، از طریق توسعه سطح توانمندی های حرفه ای و انتقال دانش فنی برتر دنیا در زمینه  HSE، و با تاكید بر اصول زیر می باشد:
انطباق
گروه تولیدی برند ژوبین  با تمامی قوانین، مقررات و استانداردهای قابل كاربرد تطابق خواهد داشت. و برای اطمینان از تطابق با آنها روش ها و برنامه های اجرایی لازم را ایجاد و اجرا می نماید. و تطابق با استانداردهای HSE رویكردی كلیدی در آموزش ها، طرح ریزی اهداف و برنامه ها، ارزیابی عملكردها و برنامه های انگیزش كاركنان می باشد.
پیشگیری
گروه تولیدی برند ژوبین سیستم های مدیریت HSE را جهت پیشگیری از اقدامات یا شرایطی كه تهدیدی برای سلامتی و ایمنی انسانها و محیط زیست باشد، طراحی و ایجاد می نماید. و به حداقل رساندن خطرات و حفاظت از كاركنان و سایر ذینفعان و پیشگیری از مصرف بیهوده منابع و آلودگی هوا، زمین و آب، با به كارگیری فن آوری ها و روش های عملیاتی مناسب، تلاشی پیوسته در گروه تولیدی ژوبین است.
تعهد به مشاركت
گروه تولیدی ژوبین تعهد خود به HSE را به همه كاركنان، تامین كنندگان، مشتریان و سایر ذینفعان اعلام و منتقل می نماید. و مشاركتشان را در جلسات HSE و طرح ریزی اهداف و برنامه ها خواهان است. تعهد به HSE نقش اساسی در انتخاب كاركنان و پیمانكاران دارد. 
بهبود مداوم
گروه تولیدی ژوبین شناسایی فرصت های بهینه سازی مداوم در كارایی و اثربخشی سیستم مدیریت HSE، بهینه سازی مصرف منابع و تبعیت از اصول این بیانیه را پیوسته دنبال می نماید.

خط مشی  ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) گروه تولیدی ژوبین
شركت سرزمین سبز پایا در حفاظت از محیط زیست، ایمنی و بهداشت كاركنان را بخشی جدایی ناپذیر از فرهنگ سازمانی پذیرفته شده خویش قرارداده، و توجه به حفاظت و پاسداری از محیط زیست، اهتمام به ارتقا سطح ایمنی و بهداشت كاركنان را رویكرد اصلی خویش می داند.
در این راستا با اعتقاد راسخ به اینكه اگر كار به درستی برنامه ریزی شده و اجرا شود، تمام حوادث قابل پیشگیری هستند، بر آنیم تا به عنوان تولید ملی و رایانه ای  برتر در سطح كشور و خاورمیانه، با عملكردی منطبق با استانداردهای جهانی، اهداف ذیل را سرلوحه فعالیتهای سیستم مدیریت HSE، قرار دهیم:
•    ایجاد یك محیط كار سالم 
•    انطباق كامل با همه مقررات، قوانین و مقررات و الزامات بهداشت، ایمنی، و محیط زیست (HSE) ملی و بین المللی و حتی فراتر از آنها
•    حفظ محیط زیست و استفاده بهینه از منابع و انرژی، و تلاش در جهت كاهش مداوم آلودگی محیط زیست ناشی از فعالیت ها و حركت به سوی پیشگیری از هر گونه آلودگی 
•    پیشگیری از آسیب ها و بیماری ها، كاهش حوادث، مدیریت و كنترل ریسك و عوامل زیان آور محیط كار 
•    عدم پذیرش عملكردهای غیر از سطح آسیب صفر
•    آشنا بودن كامل هر یك از كاركنان با كار، و شرح وظایفشان در زمینه ایمنی، بهداشت، و محیط زیست و داشتن آمادگی مناسب برای انجام كار
•    ایجاد تناسب بین كاركنان و كار محوله
•    مشاركت دادن همۀ ذینفعان اعم از كاركنان، مشتریان، پیمانكاران و غیره در جهت بهبود مداوم سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست
•    ایجاد یك محیط كار عاری از اعتیاد
•    توسعه فرهنگ HSE و دستیابی به رویكرد فعال به HSE
•    بهبود مداوم عملكرد ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی 
دستیابی به اهداف ایمنی، بهداشت و محیط زیست ضامن موفقیت همه جانبه گروه تولیدی ژوبین در كسب و كار خویش خواهد بود.